Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บ ufabetviews.xyz ซึ่งจะแบ่งออกเป็นข้อ ๆ โดยมีการอธิบายกฎ กติกา และการบังคับใช้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้คุณควรอ่านทำความเข้าใจให้ดี และยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ให้ครบทุกข้อก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ในการสมัครเปิดบัญชีเพื่อเข้าใช้บริการกับทางเว็บนั้น ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป และข้อมูลที่แจ้งกับทางเว็บในขั้นตอนของการสมัครต้องเป็นความจริงทุกประการ
  2. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ทางเว็บจะเก็บเป็นความลับอย่างดี ไม่เผยแพร่ออกสู่ภายนอกไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
  3. เมื่อขั้นตอนการสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดไว้ หากมีการละเมิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะถือว่าสถานะการเป็นสมาชิกกับทางเว็บสิ้นสุดลงทันที
  4. หากเกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมไปถึงการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการกับเว็บของเรา
  5. ถ้าทางเว็บ ufabetviews.xyz มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งขึ้นอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทางเว็บนั้น สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  6. ข้อมูลต่าง ๆ , รูปภาพโลโก้กราฟิก , คลิปเสียงวีดีโอ รวมไปถึงเครื่องหมายทางการค้า และซอฟต์แวร์ที่ปรากฎในเว็บ ufabetviews.xyz ทั้งหมด ล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ หากพบว่ามีการออกไปเผยแพร่ ดัดแปลง หรือคัดลอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางเว็บก่อนเป็นอันขาด มิเช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
  7. หากคุณสงสัย หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ contact@ufabetviews.xyz
  8. ผู้ใช้บริการจะถูกทำให้เห็นว่ามีความยินยอมเกิดขึ้นทันทีเมื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การสมัครสมาชิก , การทดลองวางเดิมพัน เป็นต้น
Avatar
admin